PROTECTIA DATELOR

Protectia Datelor cu Caracter Personal

ANALUCA PROD S.R.L., cu sediul in Str. Tudor Arghezi nr.24, Timisoara, Romania, înregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis sub nr.J35/2021/2019; si având Codul Unic de Înregistrare CUI RO41065937, este operator de date cu caracter personal.

ANALUCA VOINEA S.R.L., cu sediul in Str. Tudor Arghezi nr.24, Timisoara, Romania, înregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis sub nr.J35/2084/2015; si având Codul Unic de Înregistrare CUI RO34958173, este operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre ANALUCA PROD s.r.l./ ANALUCA VOINEA S.R.L. numai in masura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR)

Termeni in întelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” înseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

„restrictionarea prelucrarii” înseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau împreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoana împuternicita de operator” înseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terta” înseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decât persoana vizata, operatorul, persoana împuternicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;

„consimtamânt” al persoanei vizate înseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

ANALUCA PROD S.R.L./ ANALUCA VOINEA S.R.L., prelucreaza datele personale colectate în temeiul încheierii si executarii contractelor cu clientii, în vederea realizarii intereselor legitime în relatie cu scopurile mentionate mai sus si în alte situatii în temeiul consimtamântului clientilor; Scopurile colectarii datelor sunt: informarea utilizatorilor/clientilor (cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe www.analuca.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vânzarilor si comportamentului consumatorilor.

Prin citirea prezentei Politici de protectia datelor cu caracter personal si a Notei de Informare ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv:

- dreptul la transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor dvs.,
 - dreptul la informare si acces la datele dvs. cu caracter personal, - dreptul la rectificare si dreptul la stergerea datelor,
 - dreptul la restrictionarea prelucrarii,
 - dreptul la portabilitatea datelor,
 - dreptul la opozitie si
 - de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
 - dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încalcare a drepturilor dvs. garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate sau pentru orice întrebare legata de modul în care datele dumneavoastra sunt utilizate ori daca unele dintre datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre ANALUCA PROD S.R.L./ ANALUCA VOINEA S.R.L., cu sediul in Timisoara, judet Timis, Str Tudor Arghezi nr 24, în atentia responsabilului cu protectia datelor – sau la adresa de email vanzari@analuca.ro.

În cerere, va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veti primi personal informatiile. Va rugam sa tineti cont ca, înainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastra. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru orice încalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate si stocate doar în scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încalcarea securitatii sistemelor, si pentru respectarea legii si a termenilor nostri contractuali. În acest sens, ANALUCA PROD/ ANALUCA VOINEA S.R.L. va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Retentie a Datelor care reglementeaza termene-limita prestabilite si bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în functie de specificul operatiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, ANALUCA PROD/ ANALUCA VOINEA S.R.L. se asigura ca datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigura ca perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitata, iar la împlinirea termenelor limita, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

ANALUCA PROD/ ANALUCA VOINEA S.R.L. poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla în relatii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate în siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei în vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de curierat, servicii de bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, imputerniciti ai ANALUCA PROD SRL/ ANALUCA VOINEA S.R.L. ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de ANALUCA PROD SRL/ ANALUCA VOINEA S.R.L., conform conditiilor din prezenta Politica.

 


INAPOI


TRANSPORT GRATUIT

cititi conditiile pentru transport

RETURNAREA PRODUSELOR

14 zile pentru returnarea produselor

SUPORT TELEFONIC

+40.722-574.582; L - V 09.30-16.30;